Els Nostres Serveis

  • • Neteja de terrenys i tot tipus de superficie
  • • Desbrossament de parcel.les
  • • Tala i poda d'arbres
  • • Neteja de boscos
  • Els Nostres Serveis
  • • Franges de protecció
  • • Neteges de vegetació de línies elèctriques
  • • Neteges de canals d'aigua exteriors i interiors
  • • Neteges de rius i rieres