Els Nostres Serveis

Neteja de terrenys i tot tipus de superficie

Desbrossament de parcel.les

Tala i poda d'arbres

Neteja de boscos

Franges de protecció

Neteges de vegetació de línies elèctriques

Neteges de canals d'aigua exteriors i interiors

Neteges de rius i rieres

Serveis